Kokios lengvatos gali būti taikomos MB darbuotojų darbo užmokesčiui?

Mažosios bendrijos darbuotojus samdo ir darbo užmokestį jiems apskaičiuoja tokia pačia tvarka, kaip ir kitų juridinių formų įmonės. Darbuotojų darbo užmokestis, lyginant su MB direktoriaus atlyginimu, yra apmokestintas žymiai didesniais mokesčiais. Darbo užmokesčiui taikomas 15 proc. pajamų  mokestis ir 39,98 proc. Sodros mokesčiai (Sodros tarifas gali būti didesnis, jei įmonė priklauso aukštos rizikos grupei). Pavyzdžiui, jei darbuotojo atlyginimas „į rankas“ siekia 400 eurų, darbdaviui sumokėti šį darbo užmokestį kainuos 690 eurų. Mažosios bendrijos, kaip ir kitos įmonės, siekdamos sumažinti darbo užmokesčio sąnaudas, gali naudotis darbo biržos įdarbinimo rėmimo programomis. Darbo birža vykdo Įdarbinimo subsidijuojant ir Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo programas:

  • Pagal Įdarbinimo subsidijuojant programą galima įdarbinti asmenis iki 29 metų, asmenis virš 50 metų, neįgaliuosius, ilgalaikius bedarbius ir kt. Įdarbinus remiamą bedarbį, darbo birža iki 6 mėnesių kompensuoja 50 proc. darbuotojo darbo užmokesčio. Įdarbinus sunkaus ir vidutinio lygio neįgaliuosius, darbo biržos subsidija siekia iki 75 proc. darbo užmokesčio ir yra mokama neterminuotai. Išsamiau Įdarbinimas subsidijuojant aprašytas darbo biržos svetainėje.
  • Darbo  įgūdžių įgijimo rėmimo programa skirta primą kartą įsidarbinantiems pagal įgytą kvalifikaciją, t.y. pagal šią programą galima įdarbinti neseniai studijas ar profesinę mokyklą baigusį bedarbį, neturintį darbo pagal specialybę patirties. Įdarbinus tokį bedarbį, darbo birža iki 12 mėnesių kompensuoja 50 proc. darbuotojo darbo užmokesčio. Įmonė remiamam darbuotojui gali paskirti mokytoją (kitą darbuotoją, kuris mokys naujoką dirbti), kurio darbo užmokestį darbo birža taip pat iš dalies kompensuoja. Išsamiau apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimo programą galima paskaityti darbo biržos svetainėje.

Jei norite įdarbinti darbo biržos remiamą bedarbį, pirmiausia reikia kreiptis į darbo biržą ir pateikti prašymą įdarbinti remiamą asmenį. Darbo birža per kelias dienas atsako, ar rems įdarbinimą ir kokiam terminui skiriama subsidija. Įdarbinimo rėmimo programų aprašymuose yra nurodyti maksimalūs subsidijavimo terminai, darbo birža gali nuspręsti skirti subsidijavimą trumpesniam laikui, pvz. 1 ar 2 mėnesiam. Tik gavus atsakymą iš darbo biržos ir pasirašius su darbo birža subsidijavimo sutartį, galima pasirašyti su darbuotoju darbo sutartį. Sutartyje su darbo birža būna numatyti tam tikri apribojimai subsidijuojamam darbuotojui ir jį įdarbinančiai įmonei, pvz. subsidijavimo laiktoarpiu darbuotojas gali dirbti tik pas vieną darbdavį, negali dirbti jokių papildomų darbų; darbdavys, per 6 mėnesius nuo darbo biržos subsidijavimo pabaigos atleidęs subsidijuojamą darbuotoją, praranda teisę pakarotinai dalyvauti įdarbinimo rėmimo programose ir pan. Todėl siūlau visada įdėmiai perskaityti su darbo birža pasirašomą sutartį ir įvertinti galimybes jos laikytis.