Kokius mokesčius moka mažoji bendrija?

Pirmuosius veiklos mėnesius mažosios bendrijos dažnai praleidžia nemokėdamos jokių mokesčių – prievolė sumokėti pelno mokestį atsiranda tik metams pasibaigus, registruotis PVM mokėtoju reikia tik pasiekus tam tikras pajamas, o VSD įmokos pirmaisiais veiklos metais gali būti nemokamos. Taigi, lieka tik susimokėti PSD, jei MB nariai nėra drausti PSD kitais būdais.

Pagrindiniai mažųjų bendrijų mokesčiai yra šie:

 1. Pelno mokestis
 2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
 3. Sodros mokesčiai (VSD ir PSD)
 4. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

Trumpai aptarsiu kiekvieną mokestį:

 1. Pelno mokestis. Standartinis pelno mokesčio tarifas – 15 proc. Tačiau daugelis mažųjų bendrijų taiko lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą. 5 proc. pelno mokesčio tarifas gali būti taikomas, jeigu:
  • vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių;
  • metinės pajamos neviršija 300 000 EUR;
  • mažosios bendrijos nariai neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse.
 2. PVM. Mažoji bendrija privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų. Standartinis PVM tarifas – 21 proc.
 3. Sodra. Mažoji bendrija moka PSD ir VSD mokesčius nuo narių asmeniniams poreikiams išmokėtų lėšų. Plačiau šiuos mokesčius jau aprašiau čia.
 4. GPM. Visos MB narių pajamos iš mažosios bendrijos yra laikomos B klasės pajamomis. Tai reiškia, kad prievolė sumokėti pajamų mokestį tenka pajamas gavusiam MB nariui – metams pasibaigus, MB narys privalo pateikti VMI pajamų deklaraciją ir sumokėti GPM mokestį. Nuo 2019 metų sausio 1 d. MB direktoriaus atlyginimas apmokestinamas 15 proc. GPM, MB narių lėšos asmeniniams poreikiams  – 20 proc. GPM, pelno išmokėjimas MB nariams – 15 proc. GPM.

Jei mažoji bendrija turi samdomų darbuotojų, darbuotojų darbo užmokestis apmokestinamas taip pat, kaip ir kitose įmonėse. Darbo užmokesčio mokesčių skaičiuoklę galima rasti čia.